» Zajímavosti v okolí pensionu


Hustopeče

Trasa „Okolo Hustopečí“ je nenáročná trasa, převážně po cestách s asfaltovým povrchem, s výhledy na město, Pálavu a jezera. Trasa začíná u sportovní haly a je značena červenou pásovou značkou a vlastním značením H ve žluté barvě).
Trasa vede přes ulice: Šafaříkova, Havlíčkova, Herbenova, Vinařská, Sady kpt. Jaroše, Nádražní, Alšova, Tábory, Žižkova, Brněnská, Tyršova. Podrobný popis trasy i s mapkou získáte v Turistickém informačním centru.


Kamenný vrch

Jedna z nejvýznamnějších rezervací na Hustopečsku leží asi 1 km severozápadně od Kurdějova. Můžete se k ní dostat od Hustopečí (směr hustopečské rybníky) po turisticky značené červené trase. Kamenný vrch byl vyhlášen rezervací v roce 1956 a rozkládá se na ploše 5,81 ha. Chrání typickou vegetaci drnové stepi a teplomilných trávníků s množstvím stepních rostlin a živočichů. Mimo hlaváčků jarních a konikleců lučních zde roste také vzácná violka bílá a timoj trojlaločný. Najdeme zde také například čilimník bílý, bezobalku sivou, hadinec červený, len žlutý nebo kosatec různobarvý. V minulosti byla plocha chráněného území zčásti poškozována požáry, nyní je neaktuálnějším problémem zajištění periodického odstraňování stařiny.


Kurdějov - kostel a podzemí

Kostel sv. Jana Křtitele s kaplí Všech svatých patří k architektonickým skvostům nejen zdejšího regionu, ale i celého středoevropského prostoru.
Připomíná se již roku 1350, kaple pak v roce 1507. Vypíná se na severním okraji obce a je pozoruhodný hned několika stavebními zvláštnostmi.
Předně jeho věž, mající současně pevnostní funkci, stojí osamoceně od chrámové lodi a dále celý areál kostela je obehnán hradbou s ochozem a dělovými baštami.
V neposlední řadě je třeba vyzvednout pozdně gotické kamenické prvky v interiéru kostela a kolem bývalého vstupu do chrámu z jižní strany. Opevnění doplňuje i systém podzemních chodem pod celým kostelním areálem. Mělo chránit místní obyvatelstvo před nepřátelskými vpády - tento účel splnilo např. v roce 1663 při tureckém vpádu. Památkovou ochranu používá i barokní budova fary.


Klobouky - muzeum a větrný mlýn

V muzeu se nachází stálá národopisná expozice. V bohatých sbírkách jsou uchovány archeologické nálezy a dále cenné doklady interiérového zařízení selských domů z Kloboucka z 19. a 1. poloviny 20. století (modrý malovaný nábytek, nábytek zdobený slaměnou intarzí). Z projevů lidového umění v muzeu dále nalezneme obrázky malované na skle (z katolického i protestantského prostředí), kolekce výšivek, keramiky a kraslic.
 

aktuální menu zde »

nejbližší akce »


www.hustopece.cz »

  Všechna práva vyhrazena. 2008-13 © restaurace-zatisi.cz
e-mail: restaurace-zatisi@seznam.cz
tel.: +420 731 441 083
webdesign by